Geschiedenis

In de jaren tachtig deed de commercie langzaam maar zeker haar intrede in het betaald voetbal. Shirtreclame en andere vormen van sponsoring zorgden er voor dat betaald voetbalclubs hun financiële basis konden verstevigen en op die manier betere spelers konden aantrekken. Bij N.E.C. ontbrak het in die tijd aan middelen om blijvend op het hoogste niveau te acteren. De club pendelde heen en weer tussen de eerste en eredivisie. Medio 1987 besloot toenmalig voorzitter Henk van de Water samen met een aantal getrouwen tot de stichting van een consortium van geselecteerde ondernemers, die ging opereren onder de naam Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen (OSRN), oftewel de N.E.C. Business Associates.

Doelstelling

De doelstelling van de OSRN was tweeledig. Enerzijds stelde het consortium zich ten doel om N.E.C. de benodigde financiële middelen te verschaffen om op die manier uit te groeien tot een stabiele eredivisieclub. Anderzijds werd het accent gelegd op de zakelijke belangen van de leden. Zo werd het zakendoen tussen leden gestimuleerd en werden er maandelijkse bijeenkomsten belegd, waarbij uitwisseling van informatie en gezelligheid centraal stonden.

Juridisch onafhankelijk
Bij de oprichting van de OSRN werd gekozen voor een juridisch onafhankelijke status en een eigen bestuur. Om er op toe te zien dat de sponsorgelden van de leden op een juiste manier werden aangewend werd regelmatig overleg gepleegd met de beleidsmakers van N.E.C. De OSRN bleek al snel een succes. Bij de eerste algemene ledenvergadering werd gewag gemaakt van 55 aangesloten ondernemingen. Bij de viering van het eerste lustrum was dat aantal al verdubbeld en twee decennia later telde de businessclub van N.E.C. ruim 400 bedrijfsleden.

Faciliteiten

In ruil voor de financiële ondersteuning stelde N.E.C. een aantal faciliteiten beschikbaar. Zo kregen de businessclubleden van N.E.C. een eigen VIP tribune met luxe stoelen, parkeerfaciliteiten rond het stadion en een eigen sponsorhome.

In eerste instantie was het sponsorhome niet meer dan een veredeld klaslokaal met formica tafels en stoelen, dat doordeweeks dienst deed als examenruimte voor het CBR. Tien jaar later werd de Goffert Gaanderij in gebruik genomen. Een representatieve businesslounge, die bij de bouw van het nieuwe Goffertstadion grondig werd gerenoveerd en die enkele jaren geleden wederom een complete metamorfose onderging. Ook de sponsortribune was aan de nodige veranderingen onderhevig. Zo werden de plastic kuipjes in eerste instantie vervangen door luxe bioscoopstoelen achter glas. In het nieuwe Goffertstadion werd het ‘aquarium’ vervangen door een businessterras met een capaciteit van 1050 luxe business seats.