N.E.C. Business OSRN

Informatie start seizoen 2020/2021

Informatie start seizoen 2020/2021

Reeds eerder hebben N.E.C. Business & OSRN haar partners en leden geïnformeerd inzake de gevolgen van het voortijdig beëindigen van de competitie. De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van N.E.C. en haar relaties is en blijft groot.  

Deze periode vraagt om wederzijdse loyaliteit en vertrouwen. Alleen samen met onze leden kunnen wij deze moeilijke periode doorstaan. Bij N.E.C. besloten directie, staf, spelers en medewerkers daarom eerder al om salaris in te leveren zolang er niet met publiek gevoetbald zal worden.  

Seizoen 2020/2021 
Vooralsnog is het lastig te voorspellen hoe de huidige situatie zich zal gaan ontwikkelen. Vooropgesteld willen wij u melden dat wij, binnen onze mogelijkheden, er alles aan doen om het Goffertstadion bij de start van het nieuwe seizoen toegankelijk te maken voor onze leden, partners en hun relaties. Wij zullen alles aangrijpen om een bezoek met strikte richtlijnen mogelijk te kunnen maken.  

OSRN events 
Het activiteitenbudget van het seizoen 2019/2020 zullen wij het aankomende seizoen inzetten om de toegevoegde waarde van het OSRN-lidmaatschap nog meer zichtbaar te maken middels OSRN events. Wij zullen meer dan ooit en samen met onze leden gaan zorgen voor inspirerende en verrassende events, voor een hogere beleving rondom wedstrijden en vooral voor een gevoel van samenhorigheid en wederkerigheid.  

Eventkalender 2020/2021 
Momenteel formeren wij een eventkalender voor de periode tot en met het einde van het seizoen 2020-2021. Daarbij zullen wij, in de beginperiode, events gaan organiseren welke zowel fysiek als digitaal te bezoeken zijn. Voor de fysieke events die in een later stadium georganiseerd zullen worden geldt dat er een ‘schaduwkalender’ zal zijn met een digitale variant. Mochten de richtlijnen wijzigen dan is het voor ons dus mogelijk om onze leden een digitaal alternatief te bieden. Via de link OSRN Eventkalender 2020-2021 kunt u alvast een blik werpen op de eerste versie van de eventkalender voor het aankomende seizoen.

Businessovereenkomst
Net als bij de afwikkeling van het afgelopen seizoen biedt N.E.C. Business & OSRN haar leden en partners een aantal verschillende opties voor wat betreft het aankomende seizoen. Indien u verbonden bent aan N.E.C. Business & OSRN dan heeft u van ons een mail ontvangen met aanvullende informatie. Namens N.E.C. zal uw accountmanager op korte termijn persoonlijk contact met u opnemen om bovenstaande met u te bespreken. Uiteraard bent u vrij om eerder al contact op te nemen inzake bovenstaand voorstel. 

Wij kijken vol positieve energie uit naar het aankomende seizoen en hopen u snel in goede gezondheid te mogen verwelkomen in het Goffertstadion. Wij danken u op voorhand voor uw loyaliteit en waarderen dit enorm.  

…en valt de strijd niet altijd mee, verliest dan toch nooit de moed  
#SamenTenStrijde, juist nu!